Home · Blog · Artykuły - gry menedżerskie
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Artykuły - gry menedżerskie

Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas zajęć i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie wymienionych poniżej opracowań po kursie Symulacje Menedżerskie.
Chcemy zauważyć przy tym, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera książki wykraczające poza wąską wiedzę o grach i służy do inspiracji w kwestii fabuły wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Wzmacnianie Zachowań Zespołowych w Konkurencyjnej Organizacji, Dawid Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Karina Dudeń
 • Ekonomika transportu samochodowego.
 • Materiałoznawstwo
 • Mierniki działalności gospodarczej kolei
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Elektromagnetyczne procesy przejściowe w asynchronicznym napędzie elektr.
 • Podstawy technologii mechanicznej
 • Termodynamika
 • Chemia cz.I
 • Pojazdy trakcyjne
 • Poradnik dla ekonomistów Informatyka
 • Oprzyrządowanie z tworzyw sztucznych
 • Urządzenia pomiarowo - sterujące obrabiarek
 • Wielki słownik angielsko-polski O-Z II
 • Technologia tworzyw sztucznych.
 • Elektromechaniczne i magnetyczne elementy automatyki
 • Wstęp do chemii organicznej
 • Wojsko Polskie 1939-1945.Barwa i broń
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Przedsiębiorstwo a bank
 • Radio w samochodzie
 • O fotografowaniu
 • Technologiczność konstrukcji maszyn
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Orzecznictwo Państwowego 1987 arbitrażu gospodarczego
 • Słownik informatyki polsko-angielsko-rosyjski
 • Or CAD UST
 • Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze
 • Słownik naukowo-techniczny polsko-angielski
 • Rozmówki angielskie.
 • Ami Pro do Windows. 210str.,23cm.
 • Sztuka zarządzania finansami. 179str.,24cm
 • Metody kalkulacji 274str,20cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd II 511s,24cm
 • Samochody osobowe Opisy techniczne i dane regulacyjne cz.6 155 str., 24 cm
 • Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 24 cm
 • MS-DOS 6.2 bez tajemnic 303 str., 24 cm
 • Marketing usług Wyd.II Idee. Zastosowanie 125 str., 21 cm
 • Gry finansowe – podstawy praktyczne
 • Marketing Sposób myślenia System działania.Wyd 2 rozszerzone Biblioteka Biznesmena 223s,24cm
 • Elementy dydaktyki ogólnej Wyd.X 288 str., 23 cm
 • Zarządzanie pamięcia w Windows 3.1 189 str., 24 cm
 • Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 107s 20cm
 • Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm
 • Polskie prawo dewizowe Wyd.2 264 str,20 cm
 • Powszechna historia państwa i prawa Wyd.VIII 560 str,24 cm
 • EXCEL 7 dla Windows 95 dla opornych w.polska 386 str,24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Chemia ogólna z elementami biochemii dlastudentów kierunków medycznych i przyrodniczych Wyd.II 425 str,24 cm
 • Kompendium teorii o Unii Europejskiej 194 str, 20 cm
 • Ściągi i zadania Wyd.II DOS,Windows 3.11,Windows 95, Norton Commander,TAG,Lotus 1-2-3,bBASE,Word 132 str, 24 cm
 • Zarządzanie twórcze 268 str, 21 cm
 • Techniki i metody sprawozdań finansowych 537 str, 24 cm
 • Europejskie prawa socjalne T.II 526 str. 24 cm
 • Algorytmy +D-2 269s 24cm
 • Słownik języka polskiego R-Z 1032 str, 24 cm
 • Encyklopedia T.2 J-P 928 str, 30 cm
 • TCP/IP 402 str, 24 cm
 • Jumbo Słownik dla rozwiązujących krzyżówki 860s 23cm
 • Higiena pracy t.2 514s 23cm
 • Fizyka 2 wyd.11 661s 23cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie wyd 4 zmien. 208s 23cm
 • Laboratorium fotometrii i kolorymetrii 258 str, 24 cm

  29.07.2016. 00:56