Home · Blog · Biblioteczka - symulacje biznesowe
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Biblioteczka - symulacje biznesowe

Serdecznie prosimy słuchaczy naszych szkoleń i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeczytanie wymienionych poniżej materiałów na szkolenie Gry Decyzyjne.

Mała Encyklopedia Rachunkowości

Jednowrzecionowe automaty tokarskie

Poradnik modelarza,formierza i rdzeniarza

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

Jednostki paletowe w obrocie towarowym.

Termodynamika procesów nierównowagowych

Elementy gospodarki energetycznej

Geografia ekonomiczna

Ryzyko w podejmowaniu decyzji

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne.Prot.nr 108-zamiany 439s 24cm

Kodeks pracy

Materiały budowlane mineralne i chemiczne -Przewodnik

Kaskadowe układy napędowe z przekształnikami tyrystorowymi

Ciekawa chemia

Praktyka konstrukcji maszyn

Konstrukcje metalowe

Technika tyrystorowa.

Lustrzanki małoobrazkowe

Regulowanie inwestycji w reformie gospo-darczej.

Jak propagować zasady BHP

Informatyka. Przewodnik dla ekonomistów

Wartościowanie pracy w przedsiębiorstwie

Systemy czasu rzeczywistego

Rozruch kotłów parowych

Przy mikrokomputerze bez stresów

Dzieje kultury polskiej t4.Dzieje Polski rozbiorowej

Gospodarka gruntami budowlanymi. Przepisy i objaśnienia

Chemia jądrowa

Podręcznik dla użytkowania sieci Lokalnej Novell Net Ware 2.2

W sercu Biosu

Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S Parametry i zastosowania 270 str., 24 cm

Energetyka a ochrona środowiska 448str,20cm

Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych 264 str., 24 cm

Kodeks postępowania administracyjnego Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy 196 str., 21 cm

Technologia - tokarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 535 str., 20 cm

Komputery równoległe Architektura elementy programowania Wyd.II 202 str., 23 cm

Magnetofony i gramofony cyfrowe Wyd.I 181 str., 24 cm

Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne

DOS w twoim komputerze wersja 6.22 491s 23cm

Atari-Logo komputerowe przykłady 287 str., 24 cm

Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm

Jak zarządzać finansami firmy 110

100 przepisów w języku Turbo Pascal

Prawo upadłościowe,Prawo o postępowaniu układowym,Bankowe postępowanie ugodowe wraz z komentarzem Wyd.II 455 str,21 cm

Obliczanie potrzeb własnych oraz ocena sprawności sieci elektroenergetycznych

Asystentka menedżera 239 str 20 cm

Ocena przedsiębiorstwa według standardówświatowych Wyd.II 275 str, 24 cm

Wstrzykowa analiza przepływowa dla praktyków 326 str, 24 cm

Credink-rating ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym 250 str, 20 cm

Praktyka pola elektromagnetycznego Wyd.3 272 str, 24 cm

Marketing analiza planowanie wdrażanie ikontrola wyd6

Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

Forbes o największych sukcesach w świecie biznesu 309 str, 24 cm

Chemia organiczna dla licealistów wyd 2 400s 24cm

Język łaciński - podręcznik dla lektorówszkół wyższych 650 str, 24 cm

Psychologia T. 3

Delphi 4 - metody numeryczne. D-76 581 str, 24 cm

Internet.Zacznijmy od początku. wyd.1

Systemy pomiarowe 267 str, 24 cm

Pzegląd chemii nieorganicznej cz.3 334 str, 24 cm

Sztuka elektroniki T. 1

Fundamenty technologii i konstrukcji mechanicznych 3 269s 24cm

22.12.2014. 00:05