Home · Blog · Narzędzia - gry biznesowe
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Narzędzia - gry biznesowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą skonstruowane na następującym materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację wykładów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie poniższych źródeł jako aneks do programu Symulacje Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę jednocześnie, iż poniższa baza zawiera opracowania wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie scenariusza pisanych przez Naszych Słuchaczy gier.
 • Rozwój Kompetencji Menedżerskich w Dynamicznej Instytucji, Dawid Murań
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Dudeń
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Zastosowanie Międzynarodowe Układu Jednostek SI
 • Organizacja zarządzania w transporcie kolejowym
 • Symulacje lean manufacturing – fundamenty teoretyczne
 • Obrabiarki do metali cz.I zeszyt 2
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Książka w propagandzie bhp
 • Uwaga Wybuch BHP
 • Utrzymanie dróg i ulic w okresie zimowym
 • Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
 • Miernictwo elektryczne - Poradnik
 • Wytrzymałość materiałów
 • Turbiny parowe
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 1
 • Wielki słownik niemiecko-polski t. 1 A-K z suplemetem Wyd. VI Suplementu V
 • Wybuchy pyłów w przemyśle
 • Ochrona środowiska a budownictwo. Leksykon
 • Eksploatacja lokalnej infrastruktury technicznej
 • Mini rozmówki czeskie
 • Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie
 • Energetyka a ochrona środowiska
 • Organizacja systemu informacji gospodarczej w przedsiębiorstwie
 • Programowanie w j.Pascal
 • Auto CAD Obejmuje wersje 2.6i9
 • Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
 • Zbiór zadań z fizyki tom 2
 • Angielskie czasy
 • Lotus 1-2-3 dla początkującego.
 • Zjawiska termiczne w elementach i układach półprzewodnikowych. Układy i systemy elektroniczne. 259str.,23cm.
 • Norton commander wiecznie młody 4.0 148str,23cm
 • Obrabiarki do uzębień kół stożkowych 371 str.,24 cm
 • Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr 1 w Europie 576 str.,23 cm
 • Telewizyjne systemy cyfrowe Wyd.II 512 str., 24 cm
 • Word Perfect 6.0 for DOS edytory tekstu 417 str., 20 cm
 • Słownik wyrazów kłopotliwych Wyd.I 403 str., 21 cm
 • Symulacje szkoleniowe – fundamenty praktyczne
 • Etyka kapitalizmu 197 str., 19 cm
 • Norton Commander wiecznie młody 4.0 152 str. 24 cm
 • Metrologia elektryczna Wyd.IV 471 str., 24 cm
 • 100 prostych doświadczeń z wodą i powietrzem 256 str., 24 cm
 • Poradnik chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Urządzamy dom rodzinny przytulny, wygodny, bezpieczny wraz z ogrodem 174 str,31 cm
 • Zarządzanie Teoria Praktyka Wyd.III 721 str,24 cm
 • Zarys metod ekonometrii-zbiór zadań 223 str,24 cm
 • Ekonomia - mikroekonomia Wyd.II 570 str, 24 cm
 • New Encyclopedic Dictionary 1639 str, 29 cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół średnich i wyższych 267 str, 24 cm
 • Fundamenty marketingu Wyd.III 436 str, 20 cm
 • Chemia ogólna Wyd.X 616 str, 24 cm
 • Technika świetlna '98 t.1 Poradnik - informator 424 str, 24 cm
 • Polska w drodze do Unii Europejskiej 315 str, 20 cm
 • Słownik z rozmówkami niemiecko-polski polsko-niemiecki 444s 14cm
 • Gramatyka francuska dla młodzieży 467 str, 20 cm
 • Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych cz.IA 278 str, 24 cm
 • Język francuski dla zaawansowanych wyd 4 377s 17cm
 • Wyznania filozofa 485 str, 24 cm
 • Rachunkowość handlowa 266 str, 24 cm
 • Zbiór zadań z analizy matematycznej 483 str, 24 cm
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków wyd.5 622s 24cm
 • Maszyny kroczące

  14.04.2016. 00:05