Home · Blog · Narzędzia - gry menedżerskie
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Narzędzia - gry menedżerskie

Symulacje decyzyjne w naszym projekcie dla technologów będą skonstruowane na poniższym materiale informacyjnym.
Bardzo prosimy słuchaczy realizowanych u nas kursów i gier menedżerskich dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przejrzenie opublikowanych na tej stronie materiałów jako aneks do programu Naukowe Symulacje Szkoleniowe.
Zwracamy uwagę jednocześnie, że niniejsza baza zawiera artykuły wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w zakresie scenariusza tworzonych przez Naszych Słuchaczy symulacji.
 • Rozwój Zachowań Proaktywnych w Nowoczesnej Jednostce Biznesowej, Tymon Nowakowski
 • Szkolenia Zawodowe, Alicja Balzak
 • Maszyny liczące
 • Wyładowania niezupełne w izolacji urządzeń elektrycznych
 • Encyklopedia techniki energia jądrowa.
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • Jednostki paletowe w obrocie towarowym.
 • Komputerowe projektowanie układów cyfrowych w strukturach PLD /prot.nr 32-zamiany/ 264s 23cm
 • Tokarstwo podręcznik technologii dla ZSZ
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Maszyny i urządzenia elektryczne.Stosowane na PKP cz.I
 • Konstytucja Logistyki
 • Miernictwo elektryczne - Poradnik
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Elementy dyskretne RC
 • Odpowiedzialność PSK za przewóz przesyłek
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Człowiek praca postęp społeczny
 • You can learn English
 • ABC samorządu załogi
 • Konkursy na stanowiska kierownicze.
 • Układy automatyki cyfrowej
 • 25 numerycznych programów w języku Basic
 • Układy mikroprocesowe 8080/8085 w modułowych sys.ster
 • Kasety magnetofonowe i magnetowidowe
 • Polsko - rosyjski słownik elektrotechniczny i elektroniczny
 • Side Kick Kompletny opis programu
 • Spawalność i kruchość stali.
 • Metoda elementów skończonych w stateczności konstrukcji
 • Ćwiczenia laboratoryjne z technologii osadów ściekowych
 • Prawo papierów wartościowych
 • Windows 3.1 okno na świat
 • Matematyka cz. IV. Wyd.VII. Podręcznik akademicki. 431str.,23cm.
 • Polskie prawo podatkowe 172 str., 21 cm
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Wyd.II 291 str., 24 cm
 • Samochody dostawcze i minibusy Dane techniczne 261 str., 21 cm
 • Pomiary cieplne Cz.I Podstawowe pomiary cieplne 376 str., 24 cm
 • Zatarg zbiorowy pracy 225 str., 20 cm
 • Komputer na biurku dla początkujących Poradnik użytkownika mikrokomputera klasy IBM PC 133 str., 24 cm
 • Gry technologiczne – podstawy teoretyczne
 • Praktyka kierowania
 • Polska i świat w XX wieku Wyd.V 564 str., 21 cm
 • Skład komputerowy w minutę 280 str., 23 cm
 • Zarządzanie w XXI wieku Jak wyprzedzać Japończyków i Chinczyków 107s 20cm
 • Zasady rachunkowości akty wykonawcze objaśnienia 271s 20cm
 • Samochody osobowe cz.8 Opisy techniczne i dane regulacyjne 232 str,24 cm
 • Medyczny słownik encyklopedyczny 511 str,24 cm
 • Windows w szkole Twój pierwszy elementarz 266 str, 24 cm
 • Ekologia z ochroną środowiska 277 str, 21 cm
 • Oczyszczanie wody Wyd.II 614 ste, 24 cm
 • Papiery wartościowe w obrocie masowym 204 str,20 cm
 • Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm
 • Automatyzacja procesów przemysłowych Wyd.V 238 str, 20 cm
 • System rynkowy - Elementy mikro- i makroekonomii 463 str, 24 cm
 • Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim
 • Odchodząc od nie - negocjowanie od konfrontacji do kooperacji 198 str, 20 cm
 • Rośliny lecznicze 307 str, 30 cm
 • Słownik frazeologiczny polsko-angielski 615 str, 17 cm
 • Analiza wody i ścieków Pracownia chemiczna 270s 24cm
 • Probalistyka. Rachunek prawdopodobieństwa.Statystyka matematyczna.Procesy stochastyczne 470s 25cm
 • Prognozowanie gospodarcze - metody, modele, zastosowania, przykłady 214 str, 24 cm
 • Informatyka dla liceum T.2 F-84 str, 24 cm
 • Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej 312 str, 24 cm
 • Matematyka dla chemików 630 str, 24 cm

  22.02.2016. 00:09