Home · Blog · O grantach europejskich na warsztaty dla firm
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

O grantach europejskich na warsztaty dla firm

Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Warmińsko Mazurski Fundusz Infrastrukturalny” na dwa Kursy Handlowe pomoc dostały wymienione tutaj projekty:
 • Szkolenia dla Inżynierów w spółce Maszynohut
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "wzmocnienie importu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • import modernizacyjnej metodyki firmy JAKUSZ wspierany przez Unię Europejską.
 • nowoczesny system kompleksowego leczenia deformacji kręgosłupa.
 • sporządzenie modernizacyjnego programu zbrojonych rur z tworzyw termoplastycznych RTP
 • sporządzenie technologii oraz wdrożenie produkcji maszyn dla wysokowydajnego druku cyfrowego na przedmiotach przestrzennych.
 • (PKWiU Wnioskodawcy: 37.20 Surowce wtórne niemetalowe)
 • sporządzenie i implementacja kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.
 • opracowanie i implementacja znaczących ulepszeń w maszynach i urządzeniach przemysłowych
 • opracowanie i wdrozenie modelu kształtowania parametrów złacza laserowego z zastosowaniem dynamiki długosci ogniska wiazki Kody PKWiU: 72.19 i 25.6 według PKWiU 200
 • opracowanie wieloparametrowego testu triage do oceny narażenia ludności na promieniowanie jonizujące
 • platforma do raportowania i obsługi kanału dystrybucji tradycyjnej ECOD Dystrybucja 3.0
 • stworzenie (zakup usługi) harmonogramu dynamizacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • rozbudowa istniejącego serwisu mobilnego chce.to poprzez uruchomienie nowych e-usług.
 • model M-Book
 • procedura wytwarzania farmaceutycznej substancji czynnej Sitagliptyna.
 • stworzenie Parku Naukowo - Technologicznego Euro - Centrum - wzmocnienie strategii działania i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł
 • uruchomienie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany zasobów Meteor ROL B2B
 • uruchomienie planu intensyfikacji importu dla innowacyjnych, innowacyjnych usług informatycznych
 • wdrożenie planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie MIROX
 • wdrożenie do produkcji nowoczesnego stopnia sprężającego
 • wdrożenie informatycznego projektu B2B wspierającego relacje dostawca usług zdalnych - klient biznesowy.
 • wypracowanie zdalnego systemu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie elektronicznego serwisu technologicznego zbierania i organizowania zapytań ofertowych osób indywidualnych i firm “ E-OFERTA.COM.PL
 • wypracowanie mobilnego serwisu integrującego e-usługi i informacje z zakresu turystyki oraz organizacji czasu wolnego.

  04.12.2016. 00:01