Home · Blog · Środki Unijne na kursy biznesowe
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Środki Unijne na kursy biznesowe

Uczestnicy ze współpracujących z nami stale koncernów aplikowali o granty i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących. Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Mazowiecki Program Pomocowy” na cztery Szkolenia Techniki Sprzedaży dotację dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:
 • Program Szkoleniowy dot. Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Konwikpol
 • Szkolenia z rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • "wzmocnienie eksportu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."
 • nowoczesny program zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • innowacyjny, mobilny system prezentacji ofert nieruchomości
 • opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy
 • 35.11.Z)
 • opracowanie i uruchomienie metodyki wytwarzania nowych leków generycznych
 • opracowanie i wdrożenie rozwiązań technologicznych poprawiających jakość produktów olejowych.
 • sporządzenie oraz uruchomienie modernizacyjnego produktu - modelu rejestracji i analizy sygnalizacji w sieciach GSM oraz UMTS na styku A-bis/Iub (PKWiU 26.30)
 • opracowanie techniki kontroli wiroprądami struktury, naprężeń i wad w lotniczych kołach zębatych zahartowanych indukcyjnie
 • opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja metodyki produkcji wybranych roślin energetycznych.
 • plan wytworzenia mobilnych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem metodyki GPS, map interaktywnych oraz systemu kamer zdalnych.
 • reorganizacja i przekształcenie bibliograficznej bazy danych AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
 • system dla bezobsługowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron internetowych dla przeglądarek zdalnych
 • model wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • opracowanie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji procedury żywienia
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu technologicznej realizacji usług księgowych przez AUDIT and TAX Group Sp. z o.o.
 • uruchomienie innowacyjnych e-usług poprzez wypracowanie platformy mobilnej informującej o promocyjnych ofertach.
 • uruchomienie systemu informatycznego (B2B), usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z odbiorcami, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • implementacja technologii produkcji nowoczesnej w skali świata uchylnej bramy garażowej
 • wdrożenie informatycznego modelu B2B wspierającego relacje dostawca usług internetowych - klient biznesowy.
 • wypracowanie cyfrowego narzędzia do systemowania wnętrz mieszkania/domu
 • wypracowanie elektronicznego serwisu bazy wiedzy i doradczo-konsultingowego.
 • stworzenie internetowego serwisu społecznościowego służącego do wymiany informacji i usług dotyczących sportów ekstremalnych.

  27.09.2015. 00:08