Home · Blog · Środki Unijne na kursy z zarządzania
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Środki Unijne na kursy z zarządzania

Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Mazowiecki Program Strukturalny” na dwudniowe Szkolenia Kreatywne subwencję uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Prawników w firmie Maszynohut
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • Katalizator innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • import produktów wykrywalnych przez wykrywacz metali na rynki Europy Środkowo-Wschodniej.
 • nowoczesny model inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • opracowanie energooszczędnych drzwi filplast i wdrożenie na modernizacyjnej linii technologicznej.
 • opracowanie metodyki wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i implementacja metodyki chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • sporządzenie i wdrożenie nowej procedury produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i unowocześnienie systemu lojalnościowego nowej generacji: Prokliencki.eu.
 • sporządzenie nowoczesnej metodyki syntezy fragmentów RNA oraz konstrukcji mikromacierzy RNA
 • opracowanie ORAZ wdrożenie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • koncepcja B2B dla przedsiębiorstwa ALNOR oraz partnerów -małych firm handlowych i instalacyjnych.
 • system MULTISOFT - Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • unowocześnienie Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora metodyki - Life Science.
 • zintensyfikowanie DZIAŁAŃ importOWYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO INTERKOBO SP. Z O.O.
 • projekt wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • opracowanie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-implementacja procedury spawania laserowego
 • implementacja modernizacyjnego programu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business.
 • wdrożenie harmonogramu ekspansji eksportu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • wdrożenie dwóch nowoczesnych technologii drogą do zwiększenia konkurencyjności.
 • uruchomienie e-usług ułatwiających prowadzenie inwestycji budowlanych i remontowych
 • stworzenie elektronicznego procesu do zarządzania finansami oraz rozliczania procesów współfinansowanych z EFS
 • wypracowanie cyfrowego serwisu do systemowego zamieszczania ogłoszeń
 • wypracowanie mobilnego serwisu społeczności budowlanej -www.panelbudowlany.pl

  30.04.2016. 00:05