Home · Blog · Środki Unijne na treningi z zarządzania
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Środki Unijne na treningi z zarządzania

Informujemy iż w ramach pogramu dofinansowań „Dolnoslaski Fundusz Edukacyjny” na dwudniowe Wykłady Wprowadzanie Zmian pomoc uzskały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Stachowiak S.C.
 • Szkolenia z budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • "Zmienimy Twój los - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie powiatu olsztyńskiego"
 • innowacyjna, przyjazna środowisku komora detonacyjna dla ładunków do 2 kg TNT (trotylu)
 • innowacyjny elektroniczny model do monitorowania treści i przeszukiwania zasobów cyfrowych
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i uruchomienie nowoczesnych metodyki wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i implementacja mobilnego modelu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie ORAZ uruchomienie DO PRODUKCJI EKOLOGICZNYCH LAKIERÓW I EMALII DO DREWNA
 • opracowanie, implementacja nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • wypracowanie (nabycie usługi) koncepcji dynamizacji importu dla firmy TEVOR S.A.
 • sporządzenie Spółki Perfect NDF S.A. do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym
 • model pomiaru wskaźników jakości energii elektrycznej i zarządzania jakością energii. PKWiU 26.51.45.0
 • proces rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • stworzenie nowoczesnego Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów sektora farmaceutycznego
 • uruchomienie innowacyjnego systemu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • uruchomienie nowoczesnego procesu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • wdrożenie planu intensyfikacji eksportu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • wdrożenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem umożliwiającego dopasowanie go do systemów IT partnerów biznesowych.
 • implementacja innowacji w procesach IT do zarządzania procesem faktoringowym
 • zbudowanie internetowego systemu obliczania i analizowania zwrotu z inwestycji (ROI) wraz z towarzyszącą usługą szkoleń mobilnych
 • zbudowanie zdalnego serwisu do systemowego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • wypracowanie zdalnego serwisu pomagającego uczniom w przygotowaniu do obowiązkowej matury z matematyki 2010 - www.ZdajObowiazkowo.pl

  06.03.2016. 00:37