Home · Blog · Środki Unijne na treningi zamknięte
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Środki Unijne na treningi zamknięte

Informujemy iż w ramach pogramu europejskiego „Małopolski Program Edukacyjny” na dwudniowe Konferencje Dla Zespołów Zadaniowych pomoc otrzymały poniższe projekty:
 • Szkolenie Działu Marketingu w przedsiębiorstwie Irchowicz
 • Program Szkoleniowy dot. zarządzania firmą odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • Katalizator innowacji - usługi doradcze dla biznesu realizowane w modelu audytu benchmarkowego
 • "zakup maszyn, licencji do uruchomienia produkcji nowoczesnych elementów złącznych z pokryciem chromianowanym, pasywnym oraz na stopach cyny w Zakładzie Produkcji Śrub w Palikówce"
 • nowoczesny system Obsługi Biznesu (ISOB)
 • opracowanie innowacyjnych produktów i metodyki dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych;.
 • opracowanie interdyscyplinarnego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • sporządzenie i implementacja oprogramowania projektów technologicznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej bielizny termoaktywnej
 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • opracowanie oraz wdrożenie produkcyjne innowacyjnych aluminiowych programów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • koncepcja e-usługowa automatyzująca i wspierająca procesy marketingowe i handlowe pomiędzy producentami, hurtownikami i detalistami
 • struktura cyfrowa Galeria Handlowa
 • reorganizacja istniejącego systemu B2B o dodatkowe moduły usprawniające współpracę Euroflorist z kwiaciarniami partnerskimi
 • program monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM.
 • program wspomagania zarządzania energetyką rozproszoną ElGrid
 • wdrożenie Europejskiego Centrum Badawczo - Rozwojowego optymalizacji procedury żywienia
 • uruchomienie modernizacyjnego modelu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • implementacja nowoczesnych e-usług poprzez zbudowanie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.
 • wdrożenie procesu elektronicznej wymiany danych pomiędzy firmą Electrum a kontrahentami.
 • wdrożenie dwóch nowych wzorów użytkowych i linii wzorniczych przez "DOMEL"
 • stworzenie nowoczesnego portalu analiz finansowych
 • zbudowanie internetowego modelu monitorowania ruchu drogowego
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do numerycznej wymiany rejestrów oraz świadczenia wirtualnych usług doradczych w zakresie geodezji
 • zbudowanie elektronicznego serwisu udostępniającego aplikację do zarządzania procesami CRM zgodnie z koncepcją Lean

  29.12.2016. 00:02