Home · Blog · Subwencje na szkolenia dla firm
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Subwencje na szkolenia dla firm

Uczestnicy z wybranych organizacji wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami dostarczyli wymagane dokumenty do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Informujemy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Pomocowy” na dwudniowe Licencjonowane Kursy Dla Szefów Sprzedaży środki dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Projekt Szkolenia Działu Marketingu w przedsiębiorstwie ZUT PSS
 • Szkolenia z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • "innowacyjna metodyka produkcji pelet
 • eksport - Szansą dynamizacji firmy Laboratorium Kosmetyczne " Anna" S.C.
 • innowacyjna suszarnia na biomasę - budowa budynku produkcyjnego, udoskonalenie prototypu, opatentowanie, wdrożenie do produkcji.
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • sporządzenie procedury otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych wzorów użytkowych z tworzyw sztucznych
 • sporządzenie I implementacja NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i implementacja wzorów dotyczących produkcji suchych mieszanek do torkretowania
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji nowoczesnych hydroseparatorów do recyklingu śmieci komunalnych
 • sporządzenie prototypu i wdrożenie do seryjnej produkcji samolotu ultralekkiego.
 • platforma B2B - standaryzacja procesów biznesowych pomiedzy Moto-Hurt S.A. a partnerami
 • struktura Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości - umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.
 • unowocześnienie nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego
 • model informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • system zdalnego zarządzania siecią wyświetlaczy reklamowych umożliwiający świadczenie nowej e-usługi na polskim rynku.
 • stworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • uruchomienie nowoczesnego modelu elektronicznej wymiany zasobów typu business to business ERGO EDE (Electronic Data Exchange).
 • wdrożenie koncepcji intensyfikacji importu w spółce Nautiner Yachts sp. z o.o.
 • implementacja planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie Advanced Business Services
 • wdrożenie automatyzacji procesów biznesowych z partnerami handlowymi Splast sp.z.o.o. poprzez platformę B2B
 • stworzenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • wypracowanie cyfrowego programu monitorowania ruchu drogowego
 • zbudowanie elektronicznego serwisu Baza-Dziecka.pl
 • stworzenie elektronicznego serwisu poświęconego korepetycjom on-line.

  03.11.2015. 00:09