Home · Blog · Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia strategiczne
Monika Czerwińska – szkolenia HR
Blog - szkolenia biznesowe, eventy integracyjne oraz gry strategiczne.

Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia strategiczne

Gorąco prosimy klientów realizowanych u nas kursów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o opanowanie najważniejszych treści z przedstawionych tu lektur przed wykładem Gry Decyzyjne.
Informujemy jednocześnie, że dobrana przez naszych trenerów lista zawiera materiały wykraczające poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza tworzonych przez Naszych Uczestników symulacji.
 • Kształcenie Cech Menedżerskich w Dynamicznej Organizacji, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Balzak
 • Wodociągi kanalizacja
 • Elektrownie cieplne
 • Gospodarka elektroenergetyczna w przemyśle
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Częstotliwościowe metody w teori Nieliniowych ukł. dynam.
 • Labolatorium maszyn elektrycznych zeszyt 2
 • Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane
 • Fizyka dla kl.III Technikum
 • Gospodarowanie materiałami w działalności remontowej
 • Zarys liniowej teorii układów elektroniccznych
 • Państwowy arbitraż gosp.
 • Lutowanie
 • Elektryczność statyczna w pytaniach i odpowiedziach
 • Przyrządy półprzewodnikowe z efektem Gunna
 • Diody i tyrystory
 • Elementy mechaniki i chemii kwantowej.
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Maszyny budowlane
 • Elektronizacja. Mikroprocesory zeszyt 23 w układach pomiarowych W-wa 86
 • Komputerowe układy automatyki
 • Słownik nauk - technicznych angielsko - polski. Nowe terminy i znaczenia
 • Mój debiut w dziewiarstwie ręcznym
 • Normowanie pracy
 • System operacyjny CP/M [z serii ] Mikrokomputery
 • Prawo lokalowe i ważniejsze przepisy wykonawcze
 • Word Perfect 5.R.Podręczny Przewodnik Programu
 • NOVELL od A do Z
 • WINDOWS 3.1 Nowa jakość
 • Quattro PRO 3.0
 • Kronika sportu.Wyd.I
 • Algorytmy pomiarów cyfrowych w automatyce elektroenergetycznej.Wyd.I. 154str.,20cm.
 • Technika konputerowa dla mechaników 294 str.,24 cm
 • Prawo w zmieniającym się społeczeństwie 528 str., 24 cm
 • Giełdy Wyd.III 155 str., 20 cm
 • Leksykon montera elektryka Wyd.II
 • Zarys ekologii glonów wód włodkich i środowisk lądowych 252 str., 24 cm
 • Magnetofony i gramofony cyfrowe Wyd.I 181 str., 24 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowePrzepisy prawne i objaśnienia dla państwowych i prywatnych zakładów pracy... 108 str., 20 cm
 • Fizyczne Pzegląd elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Zarys matematyki wyższej dla studentów cz.2 Wyd.VII 479 str., 24 cm
 • Rozwiązania zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 107s 20cm
 • Napęd elektryczny 7B Wyd 1 226s 24cm
 • Równowagi chemiczne Wykłady z chemii fizycznej 274 str,20 cm
 • Wykłady ze statystyki matematycznej Wyd.II 326 str,24 cm
 • Fundamenty fotochemii Wyd.II 272 str, 24 cm
 • CA-Visual Objects dla programistów 224 str, 24 cm
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka dla uczniów szkół średnich 224 str, 20 cm
 • Jak i gdzie ubezpieczać majątek firmy
 • Wywieranie wpływu na ludzi- Praktyka i praktyka 270 str, 24 cm
 • Współczesne doktryny polityczne 584 str, 24 cm
 • Elementy statystyki w zadaniach 223 str, 24 cm
 • Finanse publiczne Praktyka i praktyka
 • Słownik z rozmówkami niemiecko-polski polsko-niemiecki 444s 14cm
 • Słownik gatunków literackich 774 str, 24 cm
 • Badania marketingowe.Podstawowe metody i obszary zastosowań 361s 24cm
 • Leksykon uniwersalny A-Ż t.1 1096s 30cm
 • Zarys współczesnych stosunków międzyna rowych 365 str, 24 cm
 • Rachunkowość zarządcza 385s 23cm
 • Praktyka obwodów elektrycznych 582 str, 24 cm
 • Rynek kapitałowy Inwestycje finansowe 438 str, 24 cm
 • Cyfrowe przyrządy pomiarowe

  05.01.2017. 00:02